Mentoring Project

Marius Stoian este publicist, scriitor, licenţiat în Jurnalism şi Ştiințele Comunicării. Este fondator Club România, iar în această calitate, în ultimii opt ani, a contribuit la crearea unuia dintre cele mai relevante spații de idei din România. A facilitat conectarea Club România cu importante think tank-uri din Franța, Marea Britanie, Germania sau Statele Unite ale Americii, pledând pentru întărirea relațiilor euro-atlantice și promovarea unei platforme de dialog transpartinic și interdisciplinar. Începând cu 2014, împreună cu alți membri Club România a inițiat și coordonat o serie de proiecte colaborative unice pe piața editorială din România, care reunesc experiza a peste 700 de autori și lideri contemporani din toate zonele active ale societății românești: Șapte teme fundamentale pentru România (2014), România noului val (2015), Romania’s New Wave (ed. în limba engleză, 2015), 100 de feţe ale inovaţiei (2016), România transatlantică (2016, coordonator capitol). În 2018, cu ocazia lansării Editurii Club România, a fost inițiată Seria „Caiete Documentare Club România”, consacrată domeniilor strategice pentru economia românească, care conține viziuni integrate cu valoare de sursă de politici publice: 1. Energia (2018), 2. Transporturi şi infrastructură (2018), 3. România digitală (2018), 4. Agricultura (2019). Marius Stoian este de asemenea autor al volumelor: Proiectul România (I – 2012), Proiectul România. Gânduri, idei, însemnări (II – 2013), 8215 (2010) – Premiul pentru debut al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (2011). Este consilier personal al preşedintelui World Policy Conference și membru în diverse formate internaționale de dezbatere.

Mihai Aniţei este manager general al Azomureş Târgu Mureş, cel mai important producător de fertilizanţi din România. Are o bogată experienţă managerială în companii din domeniul industrial. În ultimii ani, a gestionat proiecte de investiţii importante în urma cărora platforme industriale cu tradiţie în România sunt acum în producţie, contribuind la creşterea economiei locale. În plan internaţional, Mihai Aniţei este preşedinte al Agriculture Committee of Fertilizers Europe, cea mai importantă asociaţie care reuneşte producătorii de îngrăşăminte pentru agricultură din Europa. Mihai este absolvent Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (Facultatea de Inginerie Mecanică) și al cursurilor de Managementul Afacerilor.

Gina Fîntîneru, profesor universitar doctor, este prorector cu activitatea de cercetare științifică în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. O experiență de peste 25 de ani în domeniul educației, cercetării și consultanței în afaceri este valorificată, în principal, în analiza aspectelor interdisciplinare referitoare la impactul politicilor rurale, agricole și alimentare. În calitate de coordonator, a gestionat implementarea a peste 12 proiecte internaționale, colaborând activ cu echipe multidisciplinare, transnaționale, în calitate de membru al echipei, pentru alte 16 proiecte. A publicat peste 60 de articole și lucrări de cercetare în reviste științifice și în volume ale conferințelor naționale și internaționale.

Zeno Căprariu are o carieră de 15 ani în Deloitte România, timp în care a coordonat numeroase proiecte de audit financiar și de consultanță financiar-contabilă pentru companii multinaționale și locale din sectoare precum energie, agricultură, producție, sectorul imobiliar, bunuri de larg consum. Este membru al Camerei Auditorilor Financiari și al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, precum și al Association of Chartered Certified Accountants din Marea Britanie. De asemenea, face parte din grupul de lucru al Consiliului Investitorilor Străini pentru probleme de energie.

Constantin Crânganu este profesor de geofizică, hidrogeologie și geologia petrolului la Graduate Center și Brooklyn College, The City University of New York. Domenii conexe de expertiză: inteligență artificială, schimbări climatice. Cea mai recentă carte publicată este Exploring the Earth System, 2nd edition, 2017, KendallHunt Publishers. În 2018, a primit pentru a doua oară titlul de Fulbright Scientist (o performanță foarte rară) și desfășoară activități de cercetare și didactice la fosta sa Universitate din Iași.

Daniela Giurca este cercetător la Institutul de Economie Agrară al Institutului Național de Cercetări Economice din cadrul Academiei Române. Peste 16 ani de experiență de cercetare în economie agrară (din 1990 cu intrerupere în perioada 2006-2016, la IEA-INCE) pe subiecte referitoare la filierele agroalimentare, politici sectoriale, fundamentarea strategiilor de dezvoltare a sectorului agroalimentar și dezvoltare rurală pe problematica integrării în Uniunea Europeană şi Politica Agricolă Comună. În perioada mai - decembrie 2016 a fost Secretar de Stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și între 2010-2011, Director General al Direcției Generale de Politici Agricole în aceeasi institutie. Între 2014 şi 2016 a fost consilier în cadrul Cancelariei Primului Ministru la Compartimentul Înaltului Reprezentant pentru Dezvoltare Durabilă, iar în perioada 2011-2014 coordonator de program la Fundația pentru o Societate Deschisă.

Achim Irimescu, fost ministru al Agriculturii și Dezvoltării rurale (2015-2017), este în prezent Ministru-plenipotențiar, Șef secție agricultură, în cadrul Reprezentanței Permanente a României la Uniunea Europeană, Bruxelles și reprezentant al României în Comitetul Special Agricol. Este Doctor în economia agrară, Academia de Ştiinţe Economice, Bucureşti, fiind absolvent al Universitatății Politehnica Bucureşti – Facultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini. A fost decorat cu Ordinul Naţional „Meritul Agricol” în grad de ofiţer decernat de Președintele României pentru merite deosebite în negocierile de aderare ale României la Uniunea Europeană și cu Ordinul Naţional „Meritul Diplomatic” în grad de ofiţer decernat de Președintele României pentru merite deosebite în negocierile de aderare ale României la Uniunea Europeană.

Andrei Oncescu este consilier în cadrul Guvernului României, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Beneficiar, în noiembrie – decembrie 2017, al unui stagiu de practică la Ambasada României în Republica Italiană – Reprezentanța Permanentă a României pe lângă FAO, Programul Mondial Alimentar / PAM, Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii / FIDA. Absolvent al Programului Oficial de Internship al Guvernului României (2016) şi al Facultății de Horticultură din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (2017); în prezent, urmează cursurile unui Master în Management și Dezvoltare Rurală în cadrul aceleiași universități.

Mihail Dumitru, fost ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (2009-2010), este Director General Adjunct Comisia Europeană, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI), responsabil de implementarea plăților directe, inclusiv ajutorul cuplat al Politicii Agricole Comune (PAC), programe de dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020 și aspectele orizontale ale PAC privind protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice. Economist specializat în economie agroalimentară și dezvoltare rurală. Studii postuniversitare în Franța și Grecia. Deține un doctorat în economie. În 1995 s-a alăturat echipei Delegației Comisiei Europene în România unde a activat ca expert și șef al echipei Agricultură și Piaţa Internă pe întreg parcursul aderării României la Uniunea Europeană. În 2006 a plecat la Bruxelles la Comisia Europeană, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală (DG AGRI) unde a negociat primul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013 al României.

Aurelia-Ioana Chereji este cadru didactic universitar în cadrul Universității din Oradea, doctor în științe agronomice în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și consultant în domeniul fondurilor structurale. În calitate de cadru didactic universitar participă la conferințe cu lucrări de specialitate pe PAC, fonduri europene și absorbția acestora, dezvoltare rurală, atât în țară cât și în străinătate. Are experiență de peste 10 ani în domeniul accesării și gestionării fondurilor pentru agricultură.

Sorin Chelmu a absolvit Facultatea de Zootehnie a Universității de Ştiințe Agronomice Iași, a urmat cursuri postuniversitare de științe agricole și silvice la Universitatea Agronomică și de Medicină Veterinară, Iași. Absolvent al școlii postdoctorale de Biodiversitate Zootehnică și Biotehnologii Alimentare de la Academia Română. A fost Secretar General al Guvernului - Guvernul României, Secretar General în cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, Secretar general adjunct și secretar general în cadrul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Consilier al ministrului MAPDR, Director General - Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie. A publicat peste 80 de cărți, articole, monografii și lucrări științifice.

Emil Dumitru este președinte al Federației Naționale PRO AGRO, care are ca scop promovarea, reprezentarea, susţinerea şi apărarea intereselor membrilor săi, care activează în sectorul agricol, industria alimentară şi serviciile conexe, în raporturile cu instituţiile europene şi naţionale publice şi/sau private. Deține o fermă de 170 de hectare, în județul Călărași, unde cultivă rapiță, grâu, orz, porumb și lucernă, o parte din recoltă fiind transformată în furaje pentru ferma de animale: ovine și bovine de lapte.

Gabriel Popescu este profesor universitar, directorul Departamentulului de Economie Agroalimentară şi a Mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din București. A fost consilier de Stat pe probleme economice, în Guvernul României și consilier al Primului Ministru în Guvernul României pe problemele economice. Este membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Siseşti” și membru în comitetul ştiinţific al publicaţiilor periodice pe probleme de Politica Agrară ale Institutului de Economie Agricolă și Economie Alimentară, Varşovia. Este autorul a peste 20 de cărţi, tratate şi manuale pe probleme de politică agrară.

Adriana Cheleș, absolventă a Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului din cadrul Academiei de Studii Economice, actual masterandă în anul I, s-a orientat spre o carieră în cercetare. În anul 2018, cu lucrarea „Agicultura României la 100 de ani de la Marea Unire” a participat la Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare (ONEF) și a obținut Premiul pentru cercetare în echipă interdisciplinară.

Ștefan-Adelin Anton, student în anul I la programul de master Managementul Proiectelor de Dezvoltare Regională și Rurală din cadrul Academiei de Studii Economice din București este interesat de cercetare. A obținut premiu Premiul pentru cea mai bună echipă interdisciplinară, în cadru Olimpiadei Naționale a Economiștilor în Formare (ONEF) cu tema intitulată „Agricultura României la 100 de ani de la Marea Unire”.

Cecilia Alexandri este directorul Institutului de Economie Agrară din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu”. Este cercetător științific gradul I, șef sector Piețe agricole din anul 2000. Este membru al Asociației Europene a economiștilor Agrarieni. Are o bogată experiență de lucru în medii multiculturale împreună cu experți internaționali (Banca Mondială, FAO, Phare etc).

Mihaela Kruzslicika este cercetător ştiinţific gradul III la Institutul de Economie Agrară al Academiei Române, din anul 2008 în sectorul Pieţe agricole. Absolventă de studii universitare în domeniul ştiinţelor sociale şi studii masterale în domeniul economie. Titlul de doctor în Economie acordat de Academia Română în anul 2013, în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”. Absolventă de studiile postdoctorale în economie, în anul 2015, la Academia Română. Membru în consiliul director al Asociaţiei Române de Economie Rurală şi Agroalimentară „Virgil Madgearu”.

Simona-Roxana Pătărlăgeanu este conferențiar universitar doctor în economie la Academia de Studii Economice din București, Facultatea Economie agroalimentară și a mediului. A fost evaluator şi expert monitorizare în cadrul Schemei Competitive de Granturi derulată cu sprijinul proiectului „Modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură” (MAKIS), a colaborat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, având o amplă activitate în domeniul consultanței economico-financiare.

Roxana Chiocaru este absolventă a Facultății Economie Agroalimentară și a Mediului și urmează programul de master Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurală și Regională, ambele din cadrul Academiei de Studii Economice din București, unde în ultimii doi ani a luat premiul I la sesiunea de comunicări științifice de la nivelul facultății și a participat la Olimpiada Națională a Economiștilor în Formare. În anul universitar 2017-2018, a obținut alături de echipa să, în cadrul ONEF 2018, Premiul pentru cercetare în echipă interdisciplinară.

Mirela Scarlat este fondatorul Agenției de marketing și comunicare TMT PR, masterand Agribusiness USAMV Cluj, specialist comunicare acreditat CIPR UK, pasionată de agricultură și dezvoltare rurală.

Cornelia Alboiu este cercetător științific în cadrul institutului de Economie Agrară. A participat la strategia pentru agricultură și dezvoltare rurală (evaluarea stării de facto și pregătirea strategiei naționale de dezvoltare rurală) ca parte a Programului Român pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 2000-2006 și a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013; a realizat analiza sectorului legumicol inclusiv analiza SWOT și evaluarea evoluției filierei legumelor după implementarea diferitelor politici și a sprijinului sectorial acordat; analiza impactului reformelor politicii agricole, în special evaluarea Politicii Agricole Comune și implicațiile acesteia asupra fermierilor, consumatorilor și a bugetului de stat (proiect IEA), etc

Cezar Ioan este jurnalist profesionist, antreprenor, fondator al revistelor despre vin & life style „Connaisseur” (2002) și „Vinul.Ro” (din 2005 online, din 2007 și print). Inițiator al mișcării culturale de salvare și promovare a produselor alimentare tradiționale „Revoluția Pleșcoi” (2005) și al Congresului Național pentru Gastronomia și Vinurile din România (ediția I - 2017, ediția a II-a, 2018). Organizator al primului concurs cu vinuri cumpărate de la raft, „Premiile de excelență Vinul.Ro” (din 2009, anual). Inițiator al mișcării pentru promovarea soiurilor tradiționale „Cercul de Fetească” (din 2013). Coautor al Ghidului Vinul.Ro (3 ediții) și al volumelor „Romanian Gastronomy in the XXIst Century” (2018) și „#Winelovers’ Guide Into Romanian Treasures” (2018).

Magyar Loránd-Bálint este deputat în Parlamenul României, din anul 2016, activând în Comisia pentru Agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, din partea UDMR. Este absolvent al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Facultatea de Medicină Veterinară, Cluj-Napoca. A fost Șef serviciu Serviciul Leader și Investiții Non-Agricole Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, OJFIR Satu Mare. În prezent este și vicepreședinte – Organizația Municipală UDMR Satu Mare.

Mariana Sandu este dr. ing. cercetător științific gradul III la Centrul de Studii și Cercetări de Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu” al Academiei Române. Activitatea de cercetare vizează conservarea și dezvoltarea biodiversității zootehnice și creșterea eficienței economice a zootehniei românești. A participat în 5 proiecte de cercetare și a coordonat 2 teme de cercetare din programul național de cercetare al INCE. A elaborat, în calitate de autor şi coautor, 7 cărţi. Activitatea de cercetare s-a materializat în prezentarea și publicarea unui număr de 65 articole științifice, unele fiind apreciate și citate în reviste cotate ISI sau BDI.

Mariana Grodea a absolvit Facultatea de Zootehnie – Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu”, Bucureşti, în anul 1981. Studiile doctorale le-a urmat în perioada 1996 -2002 la Academia Română, Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”. În prezent lucrează ca Cercetător ştiinţific gr. II, la Institutul de Economie Agrară, sectorul „Piețe agricole” – Academia Română. Activitatea de cercetare s-a axat pe analiza cantitativă și calitativă a pieței produselor agroalimentare (politici de dezvoltare, competitivitate, cerere/oferta, planificarea dezvoltării pe filiera produsului lapte și carne de bovine), analiza activităţilor de producţie şi comercializare a producţiei agricole în exploataţiile familiale, prin indicatori tehnico-economici, clasificare, tipologii, eficienţa economică, costuri, marje brute.

Acad. Păun Ion Otiman este membru titular al Academiei Române. A absolvit Facultatea de Agronomie din Timișoara în 1965 și Facultatea de Științe Economice din Timișoara în 1971, iar în 1974 a obținut doctoratul la Facultatea de Economie Agrară București, cu specialitatea management. Între 1968 și 1990 a ocupat diverse posturi didactice în cadrul Facultății de Management de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, precum și în cadrul Universității de Vest din Timișoara. Între 1990 și 2004 a fost rector al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului. Director şi participant la numeroase proiecte româneşti şi europene de cercetare în domeniul reformei în agricultură. A publicat peste 300 de lucrări ştiinţifice în ţară şi străinătate și peste 30 de cărţi, tratate, monografii publicate singur sau în colaborare.

Daniel Buda este preşedinte al PNL Cluj, membru al Parlamentului European şi membru în trei comisii: Comisia de Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Comisia de Dezvoltare Regională şi Comisia de Afaceri Juridice. Este absolvent al Facultăţii de Zootehnie din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, al Facultăţii de Drept, Universitatea Babeş- Bolyai şi doctor în Filosofie al aceleiaşi Universităţi. Este lector universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Radu Codruţ Ştefănescu este director general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI)(2015), asigurând conducerea generală a activităţii ANCPI, stabilirea politicilor de dezvoltare, implementarea strategiilor, programelor și proiectelor derulate de instituție, precum și reprezentarea ANCPI pe plan intern şi internaţional. Din același an, deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al ANCPI, precum și calitatea de Președinte al Consiliului Infrastructurii Naționale pentru Informații Spațiale.

Robert Rekkers este Director General Agricover Credit, având peste 30 de ani de experiență în banking. Obiectivul său este de a dezvolta și a crește această instituție financiară pentru a deveni lider în finanțarea fermierilor și implicit a agriculturii românești. Și-a început cariera bancară internațională la ABN Amro, în Olanda și timp de 16 ani a continuat în diferite poziții de conducere în 7 țări (printre care Paraguay, SUA, Columbia, România). Robert Rekkers a fost director general al Băncii Transilvania peste 9 ani, timp în care a adus banca de pe poziția de mic jucător local în top 3 cele mai importante instituții financiare din România.

Valentin-Mihai Bohatereț este cercetător științific gradul I, coordonatorul Colectivului de Economie Rurală din Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași, membru de onoare ASAS, specializat în domeniul economie agrară şi dezvoltare rurală, cu multiple lucrări de cercetare în spațiul rural din Moldova, cu implicaţii la nivel local, regional şi naţional. A publicat peste 150 de studii şi lucrări de cercetare ştiinţifică, contribund la realizarea a 27 de volume și a derulat 30 de proiecte de cercetare ştiinţifică cu finanţare extrabugetară.

Simona Bara este profesor asociat la ASE București și CS I. Deține un doctorat în economie cu lucrarea „Eficiența economică a consumului de energie în agricultură”, prima lucrare în domeniu (1986). Este membru fondator și evaluator de politici publice la Societatea Romana a Evaluatorilor de Proiecte, Programe și Politici Publice. Experiență profesională: Director General, Centrul Național de Cercetare și Dezvoltare și Documentare pentru Construcții, Arhitectură, Urbanism din MDRAP; consilier al președintelui INS; director adjunct la Proiectul FMI „Standardul Special de Diseminare a Datelor Statistice”; Director General în MADR și coordonator pentru elaborarea și implementarea „Programului SAPARD”.

Cătălin Simota este Director general Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA. Este Doctor în Agronomie – Specialitatea Pedologie, Academia de Știinte Agricole și Silvice – ASAS. Licențiat în Fizică – specialitatea Fizică nucleară, Universitatea București – Facultatea de Fizică.

Andrei Măruțescu este absolvent al Facultății de Biologie din cadrul Universității din București și are un Master în Biologie Moleculară. Andrei și-a început cariera în cercetare în biologie, lucrând mai târziu în cadrul Ministerul Mediului pentru implementarea proiectului UNDP de dezvoltare a cadrului național de Biosecuritate pentru România. Este angajat în cadrul companiei Syngenta de 12 ani ocupând mai multe funcții, iar în prezent este Director de comunicare și relații publice pentru România și Republica Moldova.

Adrian Zărnescu este Chief Technology Officer Syswin Solutions. Cu o vastă experiență în domeniul microelectronicii și programării, proiectează și implementează aplicații IOT creative și de succes, recunoscute prin medaliile şi premiile de excelenta primite. Specialist în tehnologie electronica, soft embedded, ingineria calculatoarelor: arhitectura calculatoarelor, rețele de calculatoare, structuri de date, algoritmi, programare paralelă, programare distribuită, este autor/coautor al unor articole științifice publicate în reviste de specialitate.

Răzvan Ungurelu este General Project Manager Syswin Solutions. Inginer pasionat de tehnologie și invenții, cu o experienta peste 20 de ani în managementul de proiect, proiectează şi realizeaza de la idee pana la seria zero, soluții personalizate pentru aplicații IoT noi. Folosind concepte moderne cum ar fi Design pentru fabricare (DfM), Design pentru testare (DfT) și Design pentru fiabilitate (DfR) realizează modele experimentale, prototipuri și serii mici pentru evaluarea rezultatelor cercetării și dezvoltării inclusiv măsurători mecanice, testarea și verificarea conformității.

Gaudențiu Vărzaru, cercetător la Syswin Solutions, a absolvit Facultatea ETTI din cadrul Universității Politehnica Bucureşti; a lucrat ca proiectant de sisteme informatice la Intrarom, cercetător la Procetel şi CETTI-UPB – unde a abordat agricultura de precizie într-un proiect PNII alături de USAMV Bucureşti. Autor/coautor a 4 brevete de invenţie, peste 70 de articole publicate în reviste de profil (Electronica Azi, Elektronik Turkiye, TechnoMarket, PCB Design), speaker la Workshopuri pe tema Agriculture 4.0 la Innovate, Connect, Transform - ICT 2015, Lisboa, eDigiregion International Conference, Bucureşti, 2016.

Sergiu Didicescu are experiză în economie agrară și alimentară și o specializare în producția de vin. La începutul vieții sale profesionale, a lucrat ca oenolog în una dintre cele mai importante zone producătoare de vinuri din România. Apoi s-a mutat la București, unde a lucrat pentru Ministerul Agriculturii din România și mai târziu la Bruxelles unde a activat timp de patru ani ca expert în Comisia Europeană. Din 2013 este practician în cadrul EIP AGRI Service Point.

Virgil Zahan are o vastă experiență în agricultură, fiind în permanență orientat spre soluții la problemele specifice acestui domeniu. Spirit inovator, a înțeles că stabilitatea, acolo unde factorii puternic influențatori nu ne sunt în control, poate face diferența și a implementat metode inedite de atingere și menținere a acesteia. Astfel, în 2014 a creat și co-fondat sistemul GROWA - singurul sistem agro inteligent care analizează condițiile reale de mediu și indică direcții pentru ajustarea culturilor la parametrii optimi, cu aport semnificativ în conservarea caracteristicilor naturale ale producțiilor de legume-fructe.

Gabriel Viorel Lospa este director Departament eAgriculture SIVECO România, absolvent al Facultății de Electronică și Telecomunicații București 1988. Activează de peste 28 de ani în domeniul IT&C, cu o bogată experiență în realizarea proiectelor mari și complexe. De peste 12 ani realizează și implementează împreună cu echipa de la SIVECO sisteme informatice publice și private în domeniul agriculturii. Director de proiect al unuia dintre cele mai mari sisteme informatice din România, sistemul de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pentru plata subvențiilor agricole.

Sandu Miclăuș este Director Tehnic al SC Hoermann SRL, o companie care oferă soluții la cheie pentru fermele zootehnice începând de la proiectare, construcție adăposturi, consultanță în ceea ce privește fluxul tehnologic și echiparea interioară. A „acompaniat” de-a lungul timpului toate schimbările prin care a trecut sectorul producerii laptelui în România. Dezvoltarea și implementarea de proiecte complete în domeniul producerii laptelui, atât cele cu ajutorul finanțării europene, dar și a celor cu finanțare independentă.

Sébastien Record este agronom și lucrează în România din 2001. După ce a fost atașat agricol în cadrul Ambasadei Franței la București, a creat o firmă de consultanță specializată în servicii pentru agricultura de precizie. Este, de asemenea, co-fondatorul asociației AIDER, care promovează schimbul de experiență între fermierii român care practică agricultura durabilă.

Monica Mihaela Tudor este cercetător științific principal la Academia Română – Institutul de Economie Agrară, doctor în economie și absolventă a studiilor post-doctorale pe tema rezilienței zonelor rurale. Domenii de expertiză: coordonarea și participarea la proiecte de cercetare și aplicative în domeniul dezvoltării rurale constând în monitorizarea calitativ-cantitativă și evaluarea situației socio-economice a zonelor rurale; dezvoltarea și monitorizarea strategiilor și a planurilor regionale de dezvoltare rurală; interconectarea rurală între agricultori, autoritățile publice și alți actori locali și regionali relevanți.

Ancuța Marin are o experiență de muncă de peste 22 ani. Este licențiată în Finanțe-Bănci și Contabilitate, are un master în Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală și este Doctor în Agronomie. În prima parte a activității sale am lucrat ca economist în Banca Agricolă (Raiffeisen), apoi ca expert în recuperarea creanțelor din agricultură în cadrul AVAS. A predat discipline economice la o universitate particulară, dar mă regasesc mult mai bine în cercetarea agricolă. De 5 ani este cercetător principal III la ICEADR.

Oana Ganea este sociolog, cu o experiență de peste 15 ani, lucrează în cercetare (este coautor al primului Audit al Serviciilor Sociale din România) și în proiecte la firul ierbii, atât în România, cât și în Republica Moldova. A evaluat și gândit politici publice în diverse domenii, cum ar fi asociativitatea în agricultura, funcționarea Grupurilor de Acțiune Locale şi reformarea sistemului de protecție a copilului. Este contributor al Pachetului Integrat pentru Combaterea Sărăciei, lansat de Guvernul României în 2016. Este cofondator al Asociației Reality Check – proiecte de monitorizare şi evaluare de impact, de intervenție în comunități aflate în situații dificile, training-uri de evaluare a impactului, dedicate organizațiilor non-guvernamentale

Alexandra Toderiță este director executiv al Centrului Român de Politici Europene. Alexandra coordonează din 2011 proiectele CRPE în domeniile dezvoltare rurală, politici sociale, incluziunea grupurilor vulnerabile și învățământ profesional și tehnic (ÎPT) atât în România, cât și în Republica Moldova. A publicat numeroase cercetări și analize de politici publice, studii de evaluare, articole de presă în domeniile amintite. A absolvit ASE şi SNSPA, precum şi Masterul în Relații Internaționale și Studii Europene în cadrul Institutului European de Înalte Studii Internaționale din Nisa, filiera trilingvă. Alexandra are o experiență de peste 12 ani în sectorul ONG – atât ca voluntar, cât și ca manager de proiecte.

Ionuț Laurențiu Petre este cercetător științific – Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală – Domeniul: Economie agrară. Doctorand al școlii doctorale „Economie II”, Domeniul Economie – Academia de Studii Economice din București. Deține un Master în „Economia și administrarea afacerilor agroalimentare” (2015-2017). Este licențiat în științe economice - Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului (2012-2015), Academia de Studii Economice din București.

Radu Rey este absolvent al Facultății de Medicină Veterinară/I.A. Timișoara, 1967. Studii post-universitare la Universitatea din Innsbruck-Tirol/Austria, în economie montană. Este cercetător științific gr. I. Membru (h.) al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”. Fondator al științei montanologice și al sistemului instituțional guvernamental, neguvernamental și juridic destinat dezvoltării zonelor montane din România. Inițiator și finalizator de multiple proiecte „pilot” de dezvoltare montană, naționale și internaționale (Consiliul Europei, Banca Mondială, Comisia Europeană/ Phare, bilaterale, cu Franța, Germania, Ucraina ș.a.). Autor al proiectului de „Strategie multianuală pentru protecția și dezvoltarea sustenabilă a zonei montane din România. Program de punere în aplicare (MDRAP/2017). Contribuții majore la elaborarea proiectului de „Lege a Muntelui” (2003 și 2018). Decorat cu „Ordinul Steaua României”, în rang de Cavaler (2000).

Ion Toncea este cercetător științific gradul I și șeful Centrului de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic pentru Agricultura Ecologică din cadrul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare Agricolă (INCDA) Fundulea. Doctor al Universităţii Agricole București, Master of Science in Ecological Agriculture la Universitatea Wageningen (Olanda) și a fost și este implicat, ca director responsabil și participant la numeroase proiecte de cercetare naționale și internaționale în domeniul Agrochimie și fertilizarea culturilor de câmp, Ingineria sistemelor agricole și Agricultură durabilă, în special Agricultură Ecologică. Profesor asociat al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară București și al Universității „Ovidius” din Constanța. Membru corespondent al Academiei de științe agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”, precum și președintele Asociației Române pentru Agricultură Durabilă (din 1998) și, o perioadă îndelungată, al Federației Naționale de Agricultură Ecologică.

Victor Petcu, este cercetător științific în cadrul Centrului de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic pentru Agricultură Ecologică, al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea. A absolvit studiile doctorale ale Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București și participă la proiecte de cercetare naționale și europene în domeniul producerii și ameliorării semințelor adaptate pentru agricultura ecologică. Este membru al Asociației Române pentru Agricultură Durabilă, implicat în dezvoltarea rurală sustenabilă.

Marian Dobre s-a născut în Drăgăneşti – Olt, Judeţul Olt şi a absolvit Facultatea de Agronomie din Craiova în anul 1989, ca şef de promoţie. A lucrat la IAS Borcea, Judeţul Călăraşi până în 1990 când a devenit cadru didactic la Facultatea de Agronomie din Cadrul Universităţii din Craiova. Predă cursul de Agrotehnică (partea a II a) şi s-a specializat în combaterea buruienilor şi lucrările solului. Este membru al Societăţii Naţionale Române de Ştiinţa Solului şi al International Soil Tillage Research Organisation. A publicat 35 de lucrări ştiinţifice.

Cristian Alexandru Tudor este un pionier al agriculturii moderne în România, aliniate la standarde europene de performanță. În 2013, a înființat Ferma Fresh Microgreens România, producător de microplante, cunoscute ca microgreens în afară. Acestea sunt un ingredient important în industria HoReCa la nivel mondial și un produs foarte căutat de consumatorii preocupați de dietele sănătoase. Toată dezvoltarea afacerii a fost realizată în jurul conceptului de agricultură social responsabilă. Pe scurt, conceptul presupune folosirea exclusivă a unor materii prime naturale, cu un consum redus de energie și fără poluarea mediului înconjurător.

Mihaela Vețan este activist și expert în domeniul economiei sociale și solidare, cu peste 10 ani de experiență în domeniu. Este interesată de susținerea demersurilor de promovare a solidarității sociale, coeziunii sociale și dezvoltării sustenabile. Este membru fondator a trei organizații neguvermanentale: Asociația CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare (2009), Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești (2014), Asociația ECOSENS (2015).

Cristian Bulbuc a construit la I.C.D.I.M.P.H. Horting în perioada 2007-2010 prima stație pilot de acvaponie din România și a publicat în revista „Ferma” articole pentru diseminarea acvaponiei. În perioada 2015 – 2017 a coordonat proiectul AQUA-ROM realizat în colaborare cu universitatea ZHAW din Elveția, este coordonatorul manualului „Acvaponia pentru începãtori”, revistei „Revista Românã de Acvaponie”, cursului „Curs de acvaponie” și a construit centrele de diseminare: Horting-București, liceul „Venczel József” – Miercurea Ciuc și colegiul silvic „Transilvania” – Nãsãud

Mihai Berca urmat studiile Facultăţii de Agronomie a Institutului Agronomic „N. Bălcescu” din Bucureşti, ca şef de promoţie. Şase ani mai târziu era deja Doctor în Agronomie. A lucrat sistematic la organizarea cercetării la Catedra de „Agrotehnică şi tehnică experimentală”. S-a specializat, de fapt, în cercetarea în câmp şi în procesarea statistică a rezultatelor experimentale. A scris şi primul manual în acest sens. A acumulat o vastă experienţă profesională atât în zona cercetării, cât şi în cea didactică. În plan didactic a contribuit la formarea a peste 3500 de ingineri, 450 de masteranzi şi a îndrumat şi format 21 de Doctori în Agronomie. Este autorul a 44 de cărţi sub formă de manuale universitare, tratate şi monografii etc.

Amelia Rus este Director General la Direcția generală de politici în industria alimentară și comerț din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ocupând pe perioada Președinției României la Consiliul European rolul de expert în grupul de coordonare FAO. Parcursul său profesional dar și educațional stau să confirme expertiza sa, este doctor în management agricol și a urmat programul masteral al Centrului NATO – Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare în domeniul Managementul Resurselor Organizației. A absolvit în anul 2015 Colegiul Național de Apărare, program postuniversitar în domeniul securității și apărării naționale. Primii 14 ani din cariera sa s-au derulat în zona mediului privat, având timp de zece ani posturi de conducere, urmând ca începând cu anul 2017 să se dedice domeniului public, guvernamental.

Bogdan Bazgă este expert național în securitate alimentară, Doctor în Economie cu specialitatea în Securitate alimentară și potențial agricol, a absolvit Şcoala Doctorală din cadrul Academiei de Studii Economice București – Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului. Este autor sau co-autor a peste 65 de articole publicate în reviste și conferințe internaţionale pentru agricultură, securitatea alimentară, apă și managementul riscului terenurilor, dezvoltarea rurală, politica agro-alimentară și de comerț, cooperative, reforma agriculturii românești, cercetarea și inovarea, dezvoltarea durabilă a agriculturii naționale și internaționale, etc.

Mirabela Pădure este absolventă a Facultăţii de Chimie Industrială din Universitatea Politehnica Timișoara promoţia 1991. Cadru didactic în cadrul aceleiaşi facultăţi din 1991 până în prezent. Este Doctor în inginerie chimică din 2003. Implicată în activitatea didactică a specializării Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare a Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului ca titular al cursurilor de Chimia Alimentelor, Tehnologii generale în industria alimentară, Principii de conservare ale produselor alimentare, Managementul siguranţei alimentare. Îndrumător a peste 30 de lucrări de licenţă şi disertaţie, autor a peste 20 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Iuliana Ionel a absolvit studiile universitare ale Facultăţii de Agricultură, din cadrul Institutului Agronomic „Nicolae Bălcescu” Bucureşti (1983-1987). Doctor în Horticultură, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti (1998). a lucrat ca cercetător în cadrul Institutului de Economie Agrară al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” (1993-1999), director în Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei (1999-2001), în prezent ocupă poziţia de cercetător ştiinţific gradul II al Institutului de Economie Agrară al Academiei Române. A participat la mai multe proiecte internaţionale derulate în România cu finanţare de la USAID, Banca Mondială, FAO, Uniunea Europeană. În ultima perioadă lucrează în cadrul proiectul Compete - International comparisons of product chains in the agro-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets. Membru al Asociaţiei Române de Economie Rurală şi Agroalimentară „Virgil Madgearu” (ARERA).

Valeriu Tabără este preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti’’ (ASAS) și membru în Comitetul de Conducere al Uniunii Academiilor Europene pentru Ştiinţă Aplicată în Agricultură, Alimentaţie şi Mediu din 2018. Între 1994 și 1996 a fost ministrul Agriculturii și Alimentației și a revenit în aceeași funcție în 2010.

Mihai C. Nicolescu este Secretar General al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”, fiind responsabil cu coordonarea activităților de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică – inovare – CDI din domeniul agricol. Este Doctor în Inginerie Mecanică, Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Inginerie şi Managementul Transporturilor. Din 2014 este Președintele Consiliului Director al Comitetului de Certificare Produse din cadrul INMA – CERT, iar din 1990, membru al Societății Inginerilor Mecanici Agricoli din România – SIMAR.

Elena Mateescu este director general Administrația Națională de Meteorologie (2016), având specializare de inginer agronom; este doctor în agronomie (2001), cercetătător științific gr. I, Prof. asociat la Universitatea de Ștințe Agronomice și Medicină Veterinară-București, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingneria Mediului, Specializarea: Geomatica și Ingineria Mediului, Disciplina: Schimbări Climatice- cauze și efecte în agricultura (2013), membru corespondent ASAS din 2015 (asociat din 2014).

Mihaela Ispas este Senior Associate la casa de avocatură Peli Filip. Principalele domenii de practică ale Mihaelei sunt Corporate, Fuziuni și Achiziții și Real Estate. De asemenea, oferă asistență într-o gamă largă de chestiuni legate de resursele comerciale și naturale.

Denisa Dan este un tânăr profesionist în sectorul public şi doctorandă a Universităţii din Bucureşti. După o experienţă de 4 ani în administraţia publică centrală în cadrul a cinci echipe guvernamentale, interesele sale sunt legate, în prezent, de elaborarea politicilor publice, e-guvernare, dezvoltare regională şi educaţia non-formală. Misiunea Denisei este să ajute instituţiile publice să lucreze mai inteligent, să fie mai prietenoase şi să-şi îndeplinească potenţialul de a îmbunătăţi standardele de viaţă pentru cetăţeni. Membru în organizaţia locală a Global Shapers, o iniţiativă a Forumului Economic Mondial, Denisa încurajează dezvoltarea spiritului civic în comunitate şi responsabilitatea socială.

Aurel Placinschi absolvit Facultatea de Agronomie – U.S.A.M.V. „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, specializarea inginer agronom. În prezent este Director Agricola 96 SA Țigănași, Iași. Între 1975 şi 1990 a fost inginer agronom C.A.P. Țigănași – șef de fermă, iar între 1991 şi 2018, director Societatea Agricolă „Moldova”, Iași.

Bogdan Zainea este Director General Netafim powered by EPRS România. Și-a început colaborarea cu Netafim în urmă cu 4 ani, contribuind vizibil la creșterea cifrei de afaceri a companiei. Începând cu anul 2016, Netafim a înregistrat peste 60 de proiecte în suprafața totală de aproximativ 1800 ha dintre care, peste 40 sunt deja instalate.

Isabela Alexandru este inginer mecanic, cercetător ştiinţific gr. III în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare-INMA Bucureşti. Deține un doctorat în domeniul „inginerie mecanică”. Experienţă acumulată în programe naţionale ca: INFRAS, CALIST, CEEX, planuri sectoriale ale Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi Ministerului Economiei în calitate de director de proiect sau responsabil proiect. Din 2007 Director Executiv al Organismului de certificare produse INMA-CERT din cadrul INMA. Din 2015, secretar al Comitetului Tehnic de standardizare ASRO/CT 77 „Maşini agricole şi forestiere, tractoare şi tehnici de irigare” şi membru în Comitetul Tehnic de standardizare ASRO/CT 374 „Evaluarea conformităţii”.

Mirco Maschio este președinte al societății Maschio Gaspardo SpA – deținătoarea Grupului Maschio Gaspardo. Începutul carierei profesionale a fost în anul 1998 acoperind diverse responsabilități în sectorul comercial, în special în zona Asia; începând cu anul 2003 s-a ocupat de înființarea filialei din România a Grupului Maschio Gaspardo, fiind și la data prezentei administrator al Maschio Gaspardo Romania SRL. În tot acest timp a fost consilier administrativ al Maschio Gaspardo SpA, alături de tatăl său, Egidio, participând la dezvoltarea continuă a grupului. Este pasionat de agricultură, mediu și natură.

Mircea Oltean a absolvit Facultatea de Construcţii de Maşini, la Universitatea Braşov, având şansa să facă practică în uzinele Tractorul Braşov şi la Steagul Roşu. După facultate a primit repartiție la o fabrică din Gheorgheni, unde a stat aproape 5 ani, fiind pentru o perioadă şeful atelierului de proiectare, după care şef de secţie şi, ulterior, inginer-şef. Când a revenit la Reghin, s-a angajat la IRUM, pe postul de șef serviciu aprovizionare. Alături de soție, în 1993 a înființat compania Maviprod, care în 1999 a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al IRUM.

Ionel Minea este Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor, începând cu anul 2017. A absolvit Academia Tehnică Militară, Facultatea de Utilaj Tehnologic pentru Construcții (Universitatea Tehnică de Construcții București), specializarea inginer mecanic. Deține un master în Dinamica Utilajelor de Constructii, la Universitatea Tehnică de Construcții București. Are o bogată experiență profesională în posturi de conducere la mai multe societăți comerciale.

Gruia Stoica este președintele Grampet Group, un holding din sectorul transportului feroviar de marfă și din sectorul industriei feroviare din România și din Europa Centrală și de Sud-Est. Grampet Group numără peste 8.500 de angajați, atât în România, cât și în străinătate. Din octombrie 2012, Gruia Stoica este președintele Consiliului de Afaceri România-Kazahstan ca o recunoaștere a viziunii sale și a activității susținute de dezvoltare economică strategică la nivel înalt. A absolvit Universitatea Politehnică din București, iar apoi a obținut o diplomă de Master în Structura Fină a Materialelor Metalice.

Marilena Matei este directorul editorial al revistelor „Tranzit” și „Tranzit Logistica”. A studiat la Universitatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării din București. În timpul facultății Marilena a lucrat ca editor de știri la Radio Total înainte de a deveni editor de știri la Auto-piața, un ziar săptămânal editat de Presse Motor în România, revista pentru piața auto. În 1996 a fost numită redactor-șef al revistei „Cargo România”, prima revistă de transport înființată în România. În 2001 a fondat revistele „Tranzit și Logistica”, care se concentrează pe toate domeniile logisticii tehnice. Marilena are, de asemenea, licența pentru conducerea stivuitoarelor, camioanelor, autobuzelor și autocarelor.

Dan Dolghin este director general al companiei SIFI TM AGRO SA. Este absolvent al Facultății de Chimie Alimentară Galați, masterand al Executive MBA Assebus București – Georgia State University USA, cu experiență extinsă în domeniul agroalimentar, membru al top managementului în companii ca Vel Pitar SA, Agricover SA sau Tofan Pan SA.

Radu Antohe este Doctor în Științe medicale, Medic Primar Veterinar, Expert în Dezvoltare Rurala și Politici Agricole, Consultant în Agricultură și fost Consilier al Prim-Ministrului Sorin Grindeanu, Guvernul României.

Septimiu Stoica este licențiat în Informatică și în Drept, are un master în Drept comunitar și instituții europene, este doctor în Economie. A participat la programe de specializare în domeniul bursier, informatic, economic, de conflictologie și de psihologie. Este avocat în cadrul Dentons București, a fost președinte al Bursei de Valori București, al Bursei Electronice Rasdaq, al Bursei Române de Mărfuri, al mai multor societăți de intermediere financiară. Este cercetător științific principal, profesor invitat la mai multe facultăți, conflictolog, profiler, consultant, analist financiar.

Raluca Andreea Ion este conferențiar universitar doctor la Departamentul de Economie Agroalimentară şi a Mediului și conducător de doctorat la Școala Doctorală Economie II, din Academia de Studii Economice din Bucureşti. Susține cursuri la programele de licență (Securitate alimentară, Agromarketing, Risc și incertitudine în sectorul agroalimentar), masterat și doctorat. Desfășoară activități de cercetare științifică, fiind implicată în proiecte în domeniile filiere agroalimentare, agromarketing, promovarea mărcilor tradiționale, siguranță alimentară, planuri de afaceri pentru organizațiile agroalimentare.

Irina Elena Petrescu este conferențiar universitar doctor la Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, unde predă disciplinele Dezvoltare rurală și regională și Logistica întreprinderilor agroalimentare. În anul 2012 a obținut titlul de doctor, având ca temă „Integrarea sistemului agroalimentar al Românei în agricultura Uniunii Europene”, iar în anul 2015 a finalizat tema de postdoctorat intitulată „Îmbunătățirea sistemului de finanțare a sectorului agroalimentar din România prin utilizarea eficientă a fondurilor europene”.

Toma Dinu este profesor universitar, decan al Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. În perioada 2005-2007 a fost Director General Direcția Generală pentru Implementarea Politicilor Agricole. Este specialist în evaluarea proiectelor de cercetare pentru programul RELANSIN 2001 (program de cercetare aplicată), fiind membru al consiliului de experți al Băncii Mondiale – programul 2001-2009 pentru agricultură.

Camelia Gavrilescu este cercetător științific gradul II la Institutul de Economie Agrară din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române, șeful sectorului „Economia fermelor și a mediului”. Absolventă a Facultății de Horticultură (USAMV București) și a Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (ASE București), doctor în Științe economice, lucrează de peste 30 ani în domeniul economiei agroalimentare. Este conferențiar universitar asociat la Universitatea Biotera București.

Carmen Gavrilescu este director executiv la Salsi Sinaia & Președinte al Asociației Producătorilor de Salam de Sibiu (APSS). Pasiunea cu care şi-a construit întreaga experienţă a carierei o defineşte ca profesionist, iar spiritul de echipă şi, implicit, rezultatele obţinute alături de oamenii cu care a lucrat se aşează firesc pe parcursul profesional, construit de-a lungul celor peste 20 de ani de experienţă în industria cărnii, domeniu în care s-a format, având la bază pregatirea în medicină veterinară, trecând prin toate departamentele de producţie şi consolidându-şi cariera în marketing.

Daciana Sârbu este europarlamentar, vicepreședinte al Comisiei de Mediu și Sănătate publică din Parlamentul European și membru supleant în cadrul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală. În 2015 a fost nominalizată pentru marele premiu la categoria „Sănătate” la Gala Premiilor Parlamentului European. Este vicepreședinte al Intergrupului PE pentru bunăstarea și protejarea animalelor. Agricultura este în centrul activității sale de la Bruxelles; prin numeroase demersuri desfășurate la PE și în țară, sprijină promovarea produselor tradiționale românești și susține orientarea finanțării agriculturii europene către sprijinirea fermelor de mici dimensiuni, a exploatațiilor familiale și a celor cu producție bio.

Mihai Preoțescu, 38 ani, este absolvent al Facultății de Marketing din cadrul ASE și a urmat cursurile Universității de Medicină Veterinară (nefinalizate). În prezent, se dezvoltă în zona de antreprenoriat în zootehnie, fiind fondatorul Fermei Preoțescu de capre alpine franceze. Este pasionat de brânzeturi și transformarea laptelui în produse premium de serie mică.

George Alexandru Baciu a absolvit Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, specializarea Inginerie Economica din cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice şi Medicina Veterinara din Bucuresti. Odata cu terminarea studiilor superioare a ales să revină alături de familie și să se implice în dezvoltarea afacerilor familiei. În momentul de față se ocupă exclusiv cu partea de producere și comercializare a cărniii de vită produsă în ferma Baciu. Acestă ramură relativ nouă pentru afacerea familiei noastre a început în anul 2014 când am luat decizia de a deschide primul magazin exclusiv de carne de vită în Călărași, urmndu-I și alte locații deschise în București.

Maria-Maruni Codrea este doctorand la Școala Doctorală de Științe Agricole Inginerești, din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. A terminat două programe de master a facultății de horticultură, Științe Agricole și Agribusiness, iar din 2015 este licențiată în horticultură. Din anul 2013 este administrator la propria firmă, afacerea familiei care are ca activitate cultura căpșunului, agricultura și creșterea animalelor.

Andreea Flavia Andrecan este şef lucrări la disciplina de Pomicultură din cadrul USAMV Cluj-Napoca. Este membră în diferite asociaţii şi societăţi de profil, printre care amintim: Asociaţia „Amicii Rozelor” şi Societatea de Horticultură şi Silvicultură din Transilvania.

Ana-Maria Samuilă coordonează Departamentul Agricultura și Alimentație în Banca Comercială Română (BCR). Echipa de Agricultură și Alimentație abordează clienții dintr-un unghi specializat al industriei adresând nevoi specifice industriei într-un mod personalizat, în cadrul Direcției Group Large Corporate, care gestionează relațiile cu clienții cu o cifra de afaceri mai mare de MEUR 50. Ana și-a început cariera bancară în cadrul Raiffeisen Bank România și în 2008 s-a alaturat echipei BCR, unde a dezvoltat o echipă specializată pe finanțările în agricultură. A absolvit Hult International Business School, UK, cu specializare în Relații Internaționale și deține un Master în Studii Europene în cadrul Leuven Catholianac University, Belgia.

Lucian Luca are o experienţă de peste două decenii în cercetarea economică de economie agrară, fiind în prezent directorul adjunct al Institului de Economie Agrară al Academiei Române. În calitate de cercetător a avut contribuţii la realizarea unor studii şi strategii naţionale pentru dezvoltarea sectorului agricol şi a spaţiului rural. Prezenţa activă în dezbaterile naţionale a fost facilitată şi de poziţia de expert afiliat pentru politici agricole al Centrului Român de Politici Europene.

Mirela Iovu este de aproape zece ani vicepreședinte al CEC Bank, având o experiență de aproape 22 de ani în sistemul bancar. Este licențiată în științe juridice a Facultății de Drept din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, doctorand al Școlii doctorale a Facultății de Drept București, este Master of Business Administration (MBA) de la City University of Seattle, SUA, Professional Postgraduate Diploma in Governance, Risk and Compliance de la International Compliance Association, Manchester Business School, alumna Harvard Kennedy School - Executive Education.

Acad. Daniel Dăianu, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, profesor de economie la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Prim-vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (2013-2014), membru al Parlamentului European (2007-2009, coautor al raportului PE despre reforma reglementării și a supravegherii piețelor financiare), președinte al Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Române (2005- 2007), ministru de finanțe (1997-1998), economist șef al BNR (1992- 1997) și ministru adjunct de finanțe (1992). Președinte al Societății Române de Economie (SOREC); Membru al Grupului UE la nivel înalt privind resursele proprii (HLGOR) condus de Mario Monti; Membru al Consiliului European pentru Relații Externe; Fellow al CASE; Trustee al Friends of Europe; Cercetător invitat la Universitatea Harvard, Wilson Center (Washington DC), IMF (Washington DC), NATO Defense College (Roma) etc; Profesor vizitator la Berkeley, UCLA, Universitatea din Bologna etc.; Membru în Comisia Mării Negre.

Amalia Fugaru este consultant la Banca Națională a României, anterior ocupând poziții de analist atât în cadrul unor organisme internaționale (Banca Mondială, OECD) cât și în cercetarea românească (Institutul de Prognoză Economică). Deține un masterat în politică economică la London School of Economics and Political Science și un titlu de doctor în economie, despre modelele fiscale în Europa, acordat de Academia Română.

Gabriela Mihailovici lucrează la Banca Națională a României și, de mai bine de 17 ani, se ocupă de problematica europeană, cu specializare pe economia integrării europene, guvernanța UEM, aderarea la UE și aderarea la zona euro, în special în domeniile specifice băncii centrale. A făcut parte din echipa BNR de pregătire a procesului de aderare la UE (2002-2007). În prezent, participă, ca expert BNR, într-un proiect european de asistență tehnică coordonat de Bundesbank și acordat Băncii Naționale a Serbiei pe perioada negocierilor pentru aderarea la UE (2018-2019). Masterat în relații internaționale de la Columbia University/School of International and Public Affairs, doctor în economie.

Clara Volintiru este conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Relații Economice Internaționale (REI), al Academiei de Studii Economice din București (ASE). Docotorat la London School of Economics and Political Science (LSE). A fost implicată în numeroase proiecte de cercetare internaționale.Consultant pentru Banca Mondială, Comisia Europeană, Eurofound, Comitetul Regiunilor sau think tank-ul PRIAD. Cele mai recente publicații ale sale au apărut la Oxford University Press sau în European Political Science Review, Eastern European Politics sau Research & Politics. Prezentă pe platforme online precum Forbes, European Politics and Policy, Emerging Europe, International Peace Institute Global Observatory, Huffington Post sau Washington Post.

Carmen-Mihaela Boteanu este licenţiată a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, a absolvit studii postuniversitare în domeniul Management şi Drept. În anul 2014 a obținut titlul de Doctor în domeniul Ştiinţe Economice-Management la Universitatea „Valahia”. Experiența constă în 13 ani de activitate în domeniul fondurilor europene în cadrul a trei autorități de management pentru programele PNDR, POS CCE și POSDRU. În perioada 2012-2016 a coordonat activitatea de elaborare a PNDR 2014-2020 din funcția de Director general adjunct al Autorității de Management pentru PNDR.

George Turtoi este absolvent al Universității Transilvania Brașov – Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere în anul 2002. Şi-a început cariera profesională ca inginer proiectant de drumuri și căi ferate forestiere și apoi ca șef de proiect și inginer tehnolog. Din anul 2005 am început activitatea în cadrul Agenției SAPARD, ocupând pe rând pozițiile de expert, șef serviciu, director, director general adjunct și director general. În perioada 2014-2015 a fost numit secretar de stat în carul MADR, responsabil cu coordonarea APIA, APDRP, AM-PNDR, AM-POP și a politicilor externe.

Adrian-Aurelian Răducan are peste 17 ani de experiența bancară, din 2005 s-a alăturat Direcției de Produse Credit Corporatiste din cadrul Raiffeisen Bank, specializat în produse de finanțare destinate sectorului agro-alimentar și a proiectelor co-finanțate din fonduri europene. Cei 13 ani de experiență, premergători activității bancare, îi conferă o cunoaștere excelentă a piețelor, tehnologiilor și culturii de afaceri locale. Discernământ dobândit în urma activităților desfășurate în sectorul agro-alimentar, în administrație publică (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale) și în cadrul instituțiilor financiare (asigurări agricole). Absolvent de studii post-universitare de marketing și management în cadrul Academiei de Studii Economice.

Radu Ciocoiu are peste 12 ani de experiența profesionala în zona de corporate banking și de finanțare proiecte dezvoltate de companii care activează în agricultura, industrie alimentara, transporturi, industrie grea. Licențiat în Relații Economice Internationale, deținător a unei diploma de master în Comunicarea de Afaceri în Limbi Straine, participant la International Residency Program of Carlson School of Management (University of Minnesota USA ) și absolvent al EMBA University of Economics and Business/Wirtschaftsuniversität Wien. Este o prezenta activa în Consiliul Investitorilor Romani, Coaliția pentru Dezvoltarea României (Agribusiness Task-Force), membru al comunității Romanian Business Leaders, Aspen Institute Romania Fellow.

Codruţ Nicolau este un fan declarat al afacerilor româneşti şi al antreprenorilor din spatele acestora, pe care a încercat să-i sprijine ca bancher în cei 20 ani de activitate. În Patria Bank, Codruţ Nicolau este responsabil de zona de Business (persoane juridice şi persoane fizice) şi ocupa poziţia de Director General Adjunct. Totodată, este Membu în Consiliul de Administraţie al Patria Credit IFN SA, companie din grup, dedicată microfinanţării şi susţinerii afacerilor mici şi foarte mici din mediul rural şi urban mic.

Bogdan Alexandrescu este Manager al Departamentului Agro al Patria Bank, rol care i se potriveşte ca o mănuşă . Cu o experienţă de business de peste 10 ani, Bogdan îşi punea pasiunea pentru antreprenoriat în deschiderea de noi oportunităţi de business pe segmentul agro, căutând soluţii şi alternative de a ajuta marii producătorii, dar şi micii legumicultori din mediul rural. Microfinanţarea este o altă pasiune a lui Bogdan şi, de-a lungul carierei, a reuşit să dezvolte proiecte de un real succes şi cu impact pozitiv în comunităţile locale.

Alina Toma conduce din 2017, în calitate de Președinte-Director general, Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR)-IFN SA. Înființată în urmă cu 23 de ani, Fondul de FGCR este o societate comercială privată, deţinută de trei bănci, și are drept obiectiv stimularea producătorilor agricoli privaţi, dar şi instituţiile publice din România, prin garantarea de către stat a creditelor pentru investiţii în agricultură. Fiind vorba despre bani garantaţi de stat, conducerea FGCR este asigurată, în cea mai mare parte, de funcţionari numiţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), proprietarul unui pachet de acţiuni sub 1%. Pachetul majoritar, de 99,993% din FGCR, este împărţit în mod egal de Raiffeisen Bank, BCR şi BRD.

Monica Kozma, născută în 1980 la Sfântu Gheorghe (CV), între 1993-2009 a trăit la Budapesta. Aici a terminat Facultatea de Administrație Publică, precum și Universitatea Corvinus, devenind expert UE. A fost implicată în dezvoltarea primului proiect eolian din Ungaria, precum și în alte proiecte de energie regenerabilă din Ungaria, România, Croația, Bulgaria. După căsătorie s-a întors în țară, are o fetiță. În România, pe lângă proiectele energetice, a contribuit la construirea unei fabrici, a avut mai multe functii de conducere în instituțiile centrale și locale. Este fondatorul și președintele Fundației Pro Economica.

Șerban Tănăsescu este Chief Sales Officer în cadrul UniCredit Leasing Corporation din noiembrie 2016. A absolvit Academia de Studii Economice (ASE) București.

Gheorghe Hurduzeu este Decanul Facultății de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice București. Susține cursuri în Managementul riscului și Burse și piețe derivate. În perioada 2005-2007 a fost Consilier pe probleme economice al Ministrului Afacerilor Externe. Este doctor în Economie și licențiat în Drept.

Cristian Kevorchian este Şef Departament Informatică Legislativă, Parlamentul României – Consiliul Legislativ. Este Conferenţiar asociat la Universitatea Bucureşti-Facultatea de Matematică şi Informatică, unde predă cursurile: Reţele de calculatoare, Business Intelligence, Calculabilitate şi recursivitate. Este cercetător principal, Institutul de Economie Agrară, Academia Română.

Adina Cavescu are o experiență de 14 ani în industria asigurărilor cu responsabilități principale pe segmentul corporate. În prezent, coordonează și dezvoltă departamentul Food & Agriculture în cadrul brokerului internațional GrECo JLT – România, lider de piață în regiunea CEE/SEE/CIS.

Adrian Hatos este profesor la Departamentul de Sociologie și Asistență Socială a Universității din Oradea. Este directorul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, vicepreședinte al Societății Sociologilor din România, co-director al Journal of Social Research and Policy și membru în comitetele editoriale ale mai multor jurnale științifice. A publicat capitole în International Handbook of Quality of Life (Springer) și articole în reviste precum Social Indicators Research și Child Indicators Research. Este autor sau coordonator a 18 volume și a mai mult de 100 de articole în reviste academice. În 2006 a publicat volumul Colectivism după colectivism? Forme asociative de organizare în agricultura de tranziţie.

Bianca Toma este Director de programe la Centrul Român de Politici Europene (CRPE). Coordonează programele de bună guvernare, justiție și afaceri externe. Este trainer în programe de afaceri europene și autor al Index-ului Sustenabilității DNA. După doi ani la Bruxelles, unde a fost corespondent al unuia din cele mai importante ziare centrale, Adevărul, Bianca Toma devine policy research fellow al Open Society Institute şi se alătură echipei CRPE în 2012. Este absolventă a programului de Masterat în Politici Europene şi Comunicare al IHECS Bruxelles și are peste zece ani experienţă în mass media unde a coordonat mai multe proiecte regionale și naționale (print şi TV).

Oana-Cristina Popovici, doctor în economie internațională, este cercetător științific gradul III al Institutului de Prognoză Economică, Academia Română, și asistent universitar la Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București. A colaborat cu Institutul European din România în realizarea Studiilor de Strategie și Politici, a acumulat experiență în domeniul politicilor publice și activează ca cercetător în cadrul China-CEE Institute din Budapesta. Principalele arii de interes acoperă investițiile străine directe, politicile publice, competitivitatea economică, economia europeană.

Adrian Cantemir Călin, doctor în Economie şi Afaceri Internaţionale, este cercetător științific gradul II la Institutul de Prognoză Economică din cadrul Academiei Române și lector universitar la Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din București. Principalele sale domenii de cercetare sunt: finanțele cantitative, managementul riscului (în special modelarea riscului de credit), politica monetară, politicile monetare neconvenţionale şi prognoza macroeconomică.

Alina Crețu conduce Asociația Producătorilor de Porumb din România (APPR), în calitate de director executiv, după ce înainte a ocupat diferite funcții în managementul local al companiei franceze Limagrain, inclusiv pe cea de director de marketing. În acea perioadă ea a fost aleasă și a condus pentru un an, în calitate de președinte, activitatea Alianței Industriei Semințelor din România. Absolventă a USAMV Iași, unde în prezent este înscrisă și în programul de doctorat, deține un titlu de master în științe agronomice la Universitatea Catolică din Lille (Franța) și o diplomă de MBA de la CODECS.

Cristina Cionga este director pentru afaceri europene al Asociației Producătorilor de Porumb din România (APPR). Are o experiență de peste douăzeci şi cinci de ani în politici agricole: cercetător la Institutul de Economie Agrară al Academiei Române, consultant pentru politici agricole al Băncii Mondiale, secretar general al Ministerului Agriculturii şi Alimentației, analist senior al Serviciului Agricol Extern din cadrul Ambasadei SUA la București, director regional pentru afaceri publice şi guvernamentale în cadrul unor societăți multinaționale. Absolventă a Facultății de Cibernetică Economică din cadrul ASE Bucuresti, master în economia resurselor agricole la Institutul de Studii Mediteraneene Avansate din Chania, Grecia, cursuri post-universitare la Kennedy School of Government a Universității Harvard și School of Foreign Service a Universității Georgetown din Washington DC.

Marin Soare este absolvent al Facultății de Agronomie, Universitatea din Craiova -1990. A început cariera universitară la 1 octombrie 1990 și a parcurs toate treptele universitare. A susținut doctoratul în anul 1999, la USAMVB din Timișoara, în specializarea Genetică și ameliorarea plantelor. Este profesor universitar din anul 2008. Este autor și coautor la trei soiuri de plante, la 15 cărți și manuale de specialitate și la peste 100 de articole și studii din domeniile Genetica, Ameliorarea plantelor, Biodiversitate, Agricultura ecologică.

Angelica Cobzaru este absolventă a Facultăţii de Litere, Universitatea București (1996) și a Facultății de Drept, Universitatea Ecologică din Bucureşti (2001). Studii postuniversitare: master în specialitatea „Drept financiar – contabil” la Facultatea de Drept a Universității George Bacovia Bacău (2003 – 2004), master în „Drept intern și internațional al mediului” la Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București (2004-2006). Titlul de doctor în drept l-a obţinut, în anul 2011, la Universitatea din Craiova. Cariera universitară a început-o în anul 2003 la Universitatea George Bacovia din Bacău și a continuat-o până în prezent în cadrul Facultății de Drept a Universității Ecologice din București.

Aurel Giura este șeful Colectivului de Citogenetică cereale, Laboratorul de Genetică şi Genomică, din cadrul Institutului Național de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă-Fundulea. A absolvit Facultatea de Biologie- Universitatea Bucureşti (1958-1963), și deține un Doctorat obținut la Institutul de Biologie al Academiei Române. Are multiple specializări la instituții de cercetare din străinătate. Are peste 120 de lucrări științifice publicate din care 43 ca singur autor. Brevete: Co-autor la soiurile de grâu comun de toamnă: Faur (2004), Glosa (2005), Litera (2010), Miranda (2011) și Pitar (2015), în Romania, şi Bond CL (2005, în USA.

Aurel Popescu este conf. univ. dr. la Universitatea din Pitești. A absolvit Facultatea de Biologie, Universitatea din București; Doctor în Biologie (Genetică, Biologie celulară și moleculară). Specializări și stagii de documentare: Centrul Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologie (Trieste, Italia); Departamentul de Genetică, Universitatea din Leeds (Leeds, Marea Britanie); Universitatea Nankai (Tianjin, China); Facultatea de Inginerie în Științele Biologice, Universitatea din Ghent (Ghent, Belgia); Universitatea de Agricultură, (Jelgava, Letonia), etc. Numeroase stagii de predare Erasmus (Italia, Spania, Belgia, Letonia, Turcia, Egipt, etc.) Autor a 13 cărți și capitole de cărți şi peste 100 de articole.

Roxana Vidican este Decan al Facultății de Agricultură și membru al Senatului USAMV Cluj. Conducător de doctorat în domeniul Agronomie, titular al disciplinelor: Microbiologie, Ecologie microbiană și Managementul proiectelor. Este expert CNADTCU, membru ARACIS (C9), AUF și CDI, coordonator instituțional Erasmus+. Coordonator de proiecte de cercetare și consultanță (27) în domeniul aplicațiilor microbiologice, managementului fertilizanților și sustenabilității agroecosistemelor. Autor a 20 cărţi și manuale didactice și 209 articole științifice.

Violeta Niculae este un profesionist în strategie și dezvoltare organizațională, cu peste 20 de ani de experiență în diverse industrii precum: Agribusiness, FMCG, producție tipografică, import-export etc. Este absolvent a doua universități: ASE, Facultatea de Contabilitate și Informatica de Gestiune și David Ogilvy- Facultatea de Comunicare Socială și Relații Publice și deține un Master în Psihologie Organizațională și a Resurselor Umane. De asemenea, este practician certificat PROSCI în Managementul Schimbării. În ultimii cinci ani, Violeta activează în domeniul semințelor pentru agricultură, în compania KWS Semințe, în funcția de Director Strategie și Inovare, fiind și autor al unei serii de articole dedicate în mare parte activității de marketing și promovare.

Daniel Constantin a fost Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (2012-2015 și 2017) și vicepremier (2017). În prezent este prim-vicepreședinte și co-fondator al partidului Pro România. Absolvent al facultății de Zootehnie (în 2002) și masterand al Facultății de Management, Managementul Calității și Inovației, (în 2004) de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, a trecut pe rând prin mai multe funcții, ca cea de director general la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (în perioada aprilie-octombrie 2009), evaluator la Banca Mondială în cadrul proiectului MAKIS, și coordonator al Corpului Consilierilor de Integrare Europeana din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale la Ministerul Integrării Europene.

Ionuţ Simion este Country Managing partner PwC România, coordonând o echipă de 650 de profesionişti, inclusiv 19 parteneri, pe trei linii principale de servicii: audit / asigurare, servicii fiscale şi juridice şi consultanţă şi servicii. A fost ales preşedinte al AmCham în 2016/2017. În această calitate, a fost implicat activ în discuţiile şi negocierile cu autorităţile române privind numeroasele iniţiative legislative privind mediul de afaceri din România. Ionut este un pionier al practicii de stabilire a preţurilor de transfer în România, fiind unul dintre consultanţii fiscali implicaţi puternic în elaborarea legislaţiei în acest domeniu.

Bogdan Belciu este Partener de Consultanţă de Management în PwC România şi are peste 18 ani de experienţă în domeniul consultanţei în management în SUA şi Europa. Bogdan este specializat în dezvoltarea de strategii şi programe de eficientizare operaţională; Bogdan are diploma în finanţe de la Universitatea France II Pierre Mendes, este licenţiat în electronica (sisteme de calcul) la Universitatea Politehnică din Bucureşti şi în gestiunea afacerilor la ASE Bucureşti, şi are un Master în Administrarea Afacerilor (MBA), de la Universitatea Cornell, SUA.

Parteneri

unicreditbank
BRD
AZOMURES
PETROM
pwc_logo
logo theinstitute_miscarea industriilor creative (1)
eon
cec_bank_logo