Mentoring Project

# CD3 România Digitală la Iași: Roadmap pentru îmbunătățirea serviciilor publice digitale

Problema îmbunătățirii serviciilor publice digitale pentru a asigura o mai bună guvernanță locală a fost în centrul unei dezbateri organizată la Iași în parteneriat cu Asociația Civica și Friedrich Ebert Stiftung. Conceptul de Smart City presupune o administrația publică (centrală sau locală) care să poată transforma beneficiile IoT și AI în servicii publice eficiente, prin implementarea graduală a proiectelor de Smart City și Smart Government, în funcție de impactul pe care investițiile îl au în reducerea costurilor administrative și a timpului necesar interacțiunii cu cetățenii. Tehnologia AI poate fi utilizată pentru transformarea datelor nestructurate în date structurate. De asemenea, un asistent AI ar putea ajuta cetățenii să interacționeze cu instituțiile publice, facilitând navigarea procedurilor birocratice și completarea formularelor. Scenarii ale viitorului care sunt dezbătute și în comunitățile locale din România.

Lansarea CD3 „România Digitală” la Iași, cu participarea coordonatorilor volumului-Radu Puchiu și Marcel Foca și a mediului administrativ local, dar și de business a reprezentat un format de dialog despre modernizarea statului prin intermediul digitalizării.