Mentoring Project

România digitală

#CD3 România Digitală la Sibiu: Economia datelor și beneficiile digitalizării economiei românești

În prezent, întreaga economie și societate, de la producție, inovare, cercetare, educație, antreprenoriat, comerț, turism, sănătate, muncă, se bazează pe date. O economie în care gradul de digitalizare a proceselor este ridicat înseamnă stimularea inovării, creșterea competitivității și apariția de noi oportunități de dezvoltare pentru companii, înlesnirea fluxului in- dustrial, acces mai bun pe noi …

#CD3 România Digitală la Sibiu: Economia datelor și beneficiile digitalizării economiei românești Read More »

#CD3 România Digitală la Cluj Napoca: Despre provocările digitalului la nivel generațional

Giganții tehnologici din SUA și China se poziționează pentru a deveni lideri mondiali în soluțiile de smart city, conducerea autonomă, AI conversaţională și asistența medicală predictivă. Europa încearcă să elimine decalajul față de primele competitoare orientându-se pe două direcții vitale: încurajarea cercetării și inovării şi crearea unui spațiu unic digital, eliminând barierele de reglementare şi legislație naționale. …

#CD3 România Digitală la Cluj Napoca: Despre provocările digitalului la nivel generațional Read More »