Mentoring Project

#Dialoguri Politici Publice-Formatul AGRICULTURĂ

„Perspective pentru agricultura românească post-2021” a fost tema întâlnirii cu reprezentanți politici, iar principalele teme de discuție au vizat Politica Agricolă Comună (PAC), problemele care trebuie rezolvate în sectorul agricol și industria alimentară, precum și provocările pieței comune.

S-au identificat idei și propuneri concrete, abordate și în Caietul Documentar 4 Agricultura. Concepte și instrumente operaționale, din seria Caiete Documentare Club România ele vizând: viitorul sectorului alimentar și al agriculturii în contextul PAC post-2021, punctele nevralgice în sectorul agricol, resursa funciară și piața terenurilor agricole, formele asociative în agricultură, piața românească de produse agro-alimentare, finanțarea agriculturii, precum și educația, cercetarea și inovarea în agricultură.

Astfel, România are nevoie de o adevărată reformă structurală, atât din punct de vedere al fondului funciar (cadastrul agricol), cât și a reglementării pieței de desfacere (siguranța alimentară pentru consumator, respectiv legiferarea comerțului ”la negru” cu produse alimentare).