Mentoring Project

#CD3 România Digitală la Sibiu: Economia datelor și beneficiile digitalizării economiei românești

În prezent, întreaga economie și societate, de la producție, inovare, cercetare, educație, antreprenoriat, comerț, turism, sănătate, muncă, se bazează pe date. O economie în care gradul de digitalizare a proceselor este ridicat înseamnă stimularea inovării, creșterea competitivității și apariția de noi oportunități de dezvoltare pentru companii, înlesnirea fluxului in- dustrial, acces mai bun pe noi piețe, reducerea costurilor pentru companii, servicii publice mai bune, acces îmbunătățit la documentele publice etc. Sectorul român al tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC), care reprezinta 6% din PIB, este în plina expansiune, constituind un important vector de crestere al economiei României. Cu toate acestea, utilizarea internetului de catre persoane si societati este foarte inegala, iar utilizarea serviciilor publice si a comertului pe internet nu cunosc aceeasi dezvlotare ca în celelalte tari ale UE.

Care sunt beneficiile concrete ale utilizării datelor în business-ul românesc și cât de sigură este stocarea și prelucrarea datelor pentru cetățeni? O dezbatere despre nevoia abordării integrare a economiei digitale cu Sorin Mîndruțescu (country manager Oracle România), Manuela Catrina (secretar de stat MTCSI), Radu Puchiu (coord.), Marius Stoian (coord.), Silviu Nate (director Centrul de Studii Globale, Sibiu) , Anabela Luca (CEO AdLimonade), la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu Centrul de Studii Globale.